آزادی کوچکتر میشود

سرویس لیگ برتری فرتاک،با فشار فدراسون فوتبال آسیا مراحل نصب صندلی طبقه ی دوم ورزشگاه آزادی در حال تکمیل شدن است تا قبل از مرحله بعدی انتخابی جام جهانی و در واقع قبل از شروع لیگ شانزدهم مراحل نصب صندلی ها به اتمام برسد.

اما نکته جالب کم شدن ظرفیت این ورزشگاه به 75هزار نفر است.بله دیگر هیچ وقت آزادی رنگ 100 هزار نفر جمعیت را به خود نخواهد دید.