رئیس فدراسیون فوتبال امیرعابدینی را به عنوان سرپرست سازمان اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال انتخاب کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی و به نقل ازسایت سازمان لیگ فوتبال ایران، مهدی تاج امروز امیر عابدینی را به عنوان سرپرست سازمان اقتصادی و بازار یابی فوتبال ایران معرفی کرد.

تاج اعلام کرد: عابدینی با توجه به سوابق درخشانی که در عرصه مدیریت فوتبال و مسایل اقتصادی داشت به عنوان این سمت انتخاب شد.

طبق آئین نامه ها انتخاب سرپرست کمیته ها برعهده ریاست فدراسیون فوتبال است و سرپرست معرفی شده سپس به اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال معرفی می شود تا پس از تایید اعضای هیات رئیسه فدراسیون حکم ریاست صادر شود.