،

* 3میلیون دکتر رحمان چالاکی

*یک میلیون باباپور و دوستانش

*پانصد هزار تومان فردی بنام رضوانی که به سکوی هواداران هم کمک هایی کرده بودند.

*یک میلیون تومان میثم بائو

*یک میلیون تومان از طرف شخصی که علاقه ای به رسانه ای شدن نامش نداشت.

 

 

 

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: تیم نساجی -