رنکینگ تیراندازان در ماه آگوست میلادی اعلام شد و در بین تیراندازان المپیکی ایران نجمه خدمتی بهترین جایگاه را دارد.

به گزارش، فدراسیون جهانی تیراندازی رنکینگ تیراندازان را در ماه آگوست اعلام کرد. در این رنکینگ که قبل از شروع رقابت‌های المپیک ریودوژانیرو اعلام شده است نجمه خدمتی تیرانداز المپیکی ایران در تفنگ بادی بانوان در جایگاه هجدهم قرار دارد و بهترین جایگاه را در بین تیراندازان المپیکی ایران دارد. در این ماده الهه احمدی دیگر تیرانداز المپیکی ایران در مکان بیست و هشتم قرار دارد احمدی ماه ها صدرنشین رنکینگ بود و چند ماهیست که این جایگاه را از دست داده است.

الهه احمدی و نجمه خدمتی که نمایندگان تفنگ بادی ایران در المپیک هستند در روز اول رقابت‌ها به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

در تفنگ سه وضعیت زنان نیز مه لقا جام بزرگ هم چون ماه گذشته در مکان پانزدهم جای گرفت. خدمتی نیز با یک پله صعود در مکان سی و دوم جای دارد. در رقابت‌های تفنگ سه وضعیت المپیک مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی نمایندگان ایران هستند.

در تفنگ بادی 10 متر مردان حسین باقری که حضور در رقابت های المپیک را از دست داده در جایگاه ششم قرار دارد و بهترین جایگاه تیراندازان ایران را در رنکینگ ماه آگوست دارد. پوریا نوروزیان تنها نماینده مردان تیرانداز ایران در المپیک در جایگاه شصت و چهار تفنگ بادی قرار دارد. نوروزیان در دو ماده تفنگ بادی و تفنگ سه وضعیت المپیک شلیک خواهد کرد. همچنین در تفنگ سه وضعیت او در جایگاه صد و پنج است.

گلنوش سبقت الهی تنها تپانچه زن ایران در المپیک که در دو ماده المپیک شلیک خواهد کرد، در مکان پنجاه و نهم تپانچه بادی و هفتاد و نهم تپانچه 25 متر جای دارد.

 

انتهای پیام/