روزنامه پیروزی با تیتر این کجا و آن کجا برای آبی پوشان پایتخت کری خواند.

به گزارش سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی، نتایج به دست آمده در طی چهار هفته اول لیگ برتر د رلیگ شانزدهم، روزنامه پیروزی را بر سر ذوق آورده و این نشریه منتسب به پرسپولیس با چند تیتر در صفحه اولش، پرسپولیس را دست نیافتنی و استقلال را ضعیف معرفی کرده است.

این روزنامه در تیترهایش اشاره به این کجا و آن کجا کرده و پرسپولیس را صدرنشین که در سه بازی دروازه اش بسته مانده و از چهار بازی سه تا را برده و یکی را مساوی کرده است نام برده و اشاره به استقلال نموده که از چهار بازی انجام داده پیروزی نداشته و در انتهای جدول است

4983008_811[1]

انتهای پیام/