تصاویر منتخب رقابت های المپیک ریو را در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش سرویس المپیک فرتاک ورزشی، عکاسان حاضر در ریو لحظات دیدنی، جذاب و مهیج  این رویداد مهم ورزشی جهان را به تصویر کشیدند.

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

تصاویر جذاب از حواشی روز پنجم المپیک ریو 2016

 

 

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: المپیک 2016 ریو -