این هوادارجام مبخواهد نه دربی نمایشی

به گزارش فرتاک ورزشی ،قریب به یکماهی هست که هروزوهردقیقه منتظر یک خبرجدید از مکان زمان تاریخ دربی آلمان هستیم

هروز یک خبرهرساعت یک مکان هردقیقه یک تکذیب وهرثانیه یک تایید.

تمام این حاشیه ها را کنار بگذاریم

وحال خبرهایی به گوش میرسد که شاید سوپرجام فدای این دربی شود.

انگارکه حل این مشکل وبرگزاری یک

دربی اینقد سخت ومشکل است که همه چیزحتی یک جام فدای آن میشود.

دربی ودربی ها همیشه انجام میشوند وبازهم انجام خواهدشدولی جام همیشه وهمیشگی نیست.

نباشد که این دربی بی جام شود.

 

انتهای پیام/