ملی پوشان ظرفیت این را دارند که به عنوان تیم نخست از گروه خود صعود کنند به شرطی که از حاشیه ها به دور و مسلط بر بازی خود باشند

به گزارش سرویس توپ و تور فرتاک ورزشی، با بیان اینکه تیم ملی به آرامش نیاز دارد تصریح داشت: باید از حاشیه پرهیز کرد. عدم حضور برخی از بازیکنان در مراسم رژه همیشه در سایرتیم ها وجود داشته است و این مسایل طبیعی است. گاهی بازیکنان به دلیل خستگیِ مسافت راه و اینکه ممکن است مسابقه آنها یک تا دو روز بعد از مراسم رژه باشد در مراسم شرکت نکنند.

محمودی با بیان اینکه هیچ یک از بازیکنان قصد بی احترامی نداشته اند افزود: هر سه بازیکن از چهره های مطرح هستند و مطمئن باشید هیچ گاه قصد بی احترامی نداشته اند، دلایل خاص مربوط به خود را داشته اند که با سرپست در میان گذاشته اند .

او در ادامه از مردم درخواست کرد وارد حاشیه نشوند و افزود: تقاضای من از مردم و صفحات مجازی این است که وارد حاشیه نشوند، بازیکنان قصد بی احترامی را نداشته اند و تا زمانیکه از سرپرست تیم شرح ماجرا را جویا نشویم هیچ چیز روشن نیست.

وی درباره بازی نخست ملی پوشان با تیم ملی آرژانتین گفت: بازیکنان از روحیه و شرایط آمادگی خوبی برخور دار هستند، با شکست تیم آرژانتین 50 درصد راه برای صعود از دور مقدماتی را خواهند رفت. هدف صعود از دور مقدماتی است. ملی پوشان ظرفیت این را دارند که به عنوان تیم نخست از گروه خود صعود کنند به شرطی که از حاشیه ها به دور و مسلط بر بازی خود باشند.

بهنام محمودی درباره ولاسکو نیز گفت: ولاسکو مربی بزرگی است. او علاوه بر اینکه در بحث فنی بسیار خبره است در بحث روانشناسی نیز خبره است، به اعتقاد من ملی پوشان نباید وارد حاشیه شوند و باید باز ی خود را ارائه دهند.

 

انتهای پیام/