بسکتبال ماهشهر که کانون بسکتبال استان خوزستان و ایران می باشد، این روز ها به دلیل بی توجهی هیات بسکتبال استان خوزستان حال و روز خوشی ندارد.

به گزارش فرتاک ورزشی،
این روزها حال و هوای ورزش محبوب و دوست داشتنی بسکتبال درشهرستان ماهشهر زیاد خوب نیست. این روزها ورزشی که حرف اول ورزش های جهان را می زند در شهرستان ماهشهر با نا مهربانی زیاد ازسوی هیات بسکتبال استان خوزستان مواجه شده است.
 
 
در حالی که قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران از ماهشهرمی باشد، اما هیچ خبری ازحمایت هیات استان ازبسکتبال شهرستان ماهشهر نمی باشد.
 
باگذشت سه ماه ازسال که درتمام هیات های استان ها وشهرستان های کل کشور، برنامه ریزی برای کلاس های تابستانی ومسابقات باشگاهی انجام میشود،امادرشهرستان ماهشهر هیچ خبری نمیباشد وهیچکس هم نیست که به این موضوع رسیدگی کند،معلوم نیست هیات استان چه تصمیمی دررابطه بابسکتبال ماهشهرگرفته است نابود کردن بسکتبال دراین شهرستان یا بیرون کشاندن قهرمانی ازماهشهر؟!
 

بسی جاتعحب است هیات استان  چرانظارت وبرنامه ریزی که وظیفه اصلی آنها هست انجام نمیدهد،چراتکلیف هیات شهرستان را مشخص نمیکند،منتظر چه چیزی میباشد،واقعا نمیدانیم اگرباشگاهی مثل،عملیات غیرصنعتی،پتروشیمی بندرامام،پتروشیمی مارون درماهشهر نبودند، چه اتفاقاتی برای بسکتبال ماهشهر رخ میداد،واقعا در این دوران که هیات استان بسکتبال ماهشهر رامورد کم لطفی خودش قرار داده است جادارداز این باشگاهها تقدیر وتشکرشود که بسکتبال رادرشهرستان زنده نگه داشته اند.

 

چرا باید ماهشهر با آن پیشینه و سابقه ، بسکتبالش به وضع اسف باری گرفتار شود؟ آیا کسی هست که آماری از فعالیت تیم های پایه در آن شهرستان بدهد؟ آیا در پنج سال گذشته رقابت های باشگاهی در آن شهرستان برگزار شده است؟ آیا تیم های پایه و توجه به پشتوانه سازی در بسکتبال آن منطقه جایگاهی دارد؟ آیا ادعای مبنی بر خدمت به بسکتبال شهرستان در دوسال گذشته  است که رئیس هیات یک منطقه حتی  یک بار جلسه هیات برای مشکلات شهرستان را تشکیل ندهد؟

 

یافقط ازفعالیتهای باشگاهای  ماهشهری که درشهرستان انجام میدهندو هیچ نقشی درآن ندارید به نام خود استفاده میکنید و درگزارشات آخرسال از آن یادوبه نام خود تمام میکنید.

 

امید است مسئولان استان ودرراس آن اداره ورزش وجوانان استان هرچه سریعتر پیگیر این موضوع مهم شوند و نگذارند که مردم بیش از پیش بدبین شوند.ازجناب آقای مشحون ریاست محترم فدراسیون بسکتبال که همیشه حامی شهرستان ها بوده است تقاضاداریم به این موضوع رسیدگی کنند و بسکتبال شهرستان راسامان دهند.

 

آیا این نوشته را  هیات بسکتبال استان میپذیردویانه،به عنوان مخالفت با اقدامات هیات بسکتبال تلقی کرده و بیانیه جدیدی منتشر می کندو دوستان را برای نوشتن آن زحمت می دهد؟ویا واقعا هیات استان انتقادپذیربوده ومشکل بسکتبال را شهرستان بندرماهشهربرطرف میکند.

 

انتهای پیام/