بانوان کشتی کار از 21 تیرماه در اردوی تیم ملی شرکت می کنند

به گزارش سروبس کشتی فرتاک ورزشی، اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان از روز 21 تیرماه تا 30تیرماه در خانه کشتی تختی کرج(استان البرز) برگزار می شود.