رئیس فدراسیون اسکی سرمربیان اسکی آلپاین مردان و بانوان و اسکی صحرانوردی را منصوب کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی، مربیان اسکی آلپاین مردان و بانوان و اسکی صحرانوردی انتخاب شدند. بر اساس احکامی از سوی سیدعبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی علیداد ساوه شمشکی به عنوان سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین مردان و سمیرا زرگری به عنوان سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران منصوب شدند. 

بر اساس حکمی از سوی سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون حسین ساوه شمشکی (فرزند محمدباقر) به عنوان سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی ایران منصوب شد.

 

 

 

انتهای پیام/