شاید دیدن چهره های برخی از بزرگان فوتبال جهان در جوانی خالی از لطف نباشد.

photo400838393269955493

انتهای پیام/