سرویس لیگ برتری فرتاک،یونتوس که زمانی جزء قدرت های بزرگ ایتالیا و اروپا به حساب می آمد با ستارگانی همجون زیدان ویری تورام بیریندلی و کنته همیشه مدعی کسب عنوان بهترین مقام ها بود انتهای پیام/