بعد از پیروزی شب گذشته فرانسه مقابل آلمان در نیمه نهایی یورو 2016، گروهی از هواداران این تیم با پلیس درگیر شدند.

،

علی رغم اینکه شاگردان دشان توانستند در این دیدار حساس به پیروزی برسند اما گروهی از هولیگان هایی که در خیابان شانزه لیزه تجمع کرده بودند، به سمت نیروهای پلیس سنگ و مواد آتش زا پرتاب کردند و این به درگیری بین دو طرف منجر شد؛ تا جایی که پلیس مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد.

 

01125129011251300112513201125133011251340112513501125136