روزنامه هدف در شماره دوشنبه هشتم شهریورماه از زبان جعفرکاشانی آورده است« رضاییان نمی تواند به دیسیپلین برانکو خدشه ای وارد کند»

 روزنامه های ورزشی دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

انتهای پیام/