روزنامه خبر ورزشی در شماره دوشنبه هشتم شهریورماه تیتری با این عنوان از زبان نصراله عبدالهی زده است«پادوانی بیاید وضعیت خوب می شود» . حالا اگر پادوانی نیایید واقعا چه می شود؟!

 روزنامه های ورزشی دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

انتهای پیام/