بلندگوی ورزشگاه از هواداران خواست تا در واکنش به اتفاقات در ورزشگاه خویشتن داری کنند.

پس از آنکه هواداران نسبت به اتفاقات داوری نیمه اول با پرتاب اشیا واکنش نشان دادند، بلندگوری ورزشگاه آزادی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد.

در استراحت بین دو نیمه، از هواداران در ورزشگاه خواسته شد با توجه به حضور ناظران در استادیوم از تکرار اتفاقاتی که منجر به محرومیت تیم ملی خواهد شد پرهیز کنند و آداب میزبانی از تیم داوری و قطری ها را رعایت کنند.

 

 

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: تیم ملی ایران - قطر -