سرمربی تیم فوتبال سردار بوکان از ناهماهنگ بودن تیمش خبر داد.

به گزارش سرویس لیگ دو فرتاک ورزشی، پیروز قربانی در خصوص بازی دیروز تیمش گفت: بازی دو نیمه متفاوت داشت. بیست دقیقه بازیکنان ما سر در گم بودند چون ما تیم رو دیر بسته بودیم و بازی تدارکاتی نداشتیم و در مرحله شناخت بودیم و با تغییر تاکتیک، خوب بازی کردیم و در نیمه دوم تیم خیلی خوب بازی کرد و گل زدیم و چند موقعیت را نیز از دست دادیم.

وی در خصوص مدعی بودن سردار در گروه سوم گفت: هنوز زود است چون تیم ما یک هفته است بسته شده و تیم هشتاد-نود درصد تغییر کرده و تازه شناخت پیدا کردیم و ما مربی ها داریم تازه با ویژگیهای بازیکنان آشنا میشویم و نقاط مثبت و منفی را پیدا می کنیم و نیاز به زمان داریم.

وی در پایان در خصوص بازی های خارج از خانه بوکانی ها گفت: ما همه تفکراتاون این است که در خارج از خانه و خانه هم خوب بازی کنیم ولی خب حمایت تماشاچی خیلی مهم است و من میخواهم تیم با برنامه بازی کند. سردار واقعی را شما از هفته پنجم-ششم ببینید.

مصاحبه: "امیرحسین سلیمی زاده"

 

انتهای پیام/