مسعود شجاعی امروز از ابتدا در ترکیب تیم ملی ایران به میدان رفته ب.د.

به گزارش فرتاک ورزشی، باتوجه به مصدومیت بد موقع اشکان و البته تاکید همیشگی کی روش به استفاده از این دونفر به عنوان بازیساز  های تیم ملی طبیعتا فرصت بازی به مسعود شجاعی داده شد.

بازی بد و ناهمگون مسعود با مهره های هجومی ایران عدم طراحی مناسب و دریبل های کاملا مردود و ناموفق مسعود شجاعی در کنار پاسهای متعدد پراشتباه مهم ترین خصیصه شجاعی در بازی امروز بود.

تنها حرکت مفید شجاعی نیمه اول و روی یک پاس در عمق برای آزمون بود که چرخش بیش از اندازه پای سردار توپ را به اوت فرستاد

 

انتهای پیام/