عکسی دیدنی از عابدزاده و کریمی که علی سعی دارد دست احمد را بپیچوند ولی عمرا بتونه!

4Nz6cU4JVrFu

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: علی کریمی - عابدزاده -