علی کریمی با نوجوانی که می خواست او را ببیند تماس تلفنی برقرار کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی، علی کریمی را دیگر همه می شناسند. جادوگری که در بیرون از زمین هم حسابی جادو می کند. به ظاهر جدی شماره 8 توجه نکنید. او بلد است روی مهربانش را در بهترین زمانها به رخ بکشد و نشان بدهد.

این بار علی کریمی به سراغ نوجوانی رفت که آرزو داشت او را ببیند. همان نوجوانی که بیماری پوستی این روزها عذابش می دهد ولی تماس جادوگر حداقل برای چند دقیقه ناراحتی و درد را از او دور کرد.

علی کریمی در یک تماس تلفنی به امیرحسین قصه ما قول داد هر چه زودتر می اید و از او عیادت می کند. جادوگر به امیرحسین گفت هر چه می خواهد بگوید تا او برایش فراهم کند. کریمی همچنین پیش از اینکه خودش را به نوجوان دوست داشتنی برساند؛ لباس امضا شده اش را پیش پیش برایش فرستاد.

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: علی کریمی -