به گزارش فرتاک ورزشی، روزنامه بیلد آلمان مدعی شد که بازیکن ملی پوش ایرانی در حالت مستی رانندگی کرده و توسط پلیس دستگیر شده است.

کلمات کلیدی: دؤاگه -