سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی؛پدرو هنریکه که عضویت تیم ملی تیمور شرقی را در کارنامه دارد با نظر عبداله ویسی به تیم سپاهان اصفهان پیوست

کلمات کلیدی: سپاهان - پدرو هنریكه -