چون حق دادنی نیست،بلکه حق گرفتنیه واینکه درچند بازی گذشته خیبر متضرر شده گواه است که نتوانسیم حقمان رابگیریم.

به گزارش سرویس لیگ یک فرتاک ورزشی، داودحق دوست سرمربی تیم خیبر گفت:باید روی داشته هایمان بیشتر ازگذشته تمرکز کنیم

 ومنتظر سوت داوران وکارشناسی بعدازبازی برای ادای حق نباشیم

چون نظرات سلیقه ای ودور از واقعیت جلوه داده میشود

 واین پیام بارمسوولیت رابرای خودم وکادرم وبازیکنان سنگین تر می کند

 که با توکل بخدا وتلاش مضاعف وممارست فراوان حقانیت خودرا به اثبات برسانیم 

چون حق دادنی نیست،بلکه حق گرفتنیه واینکه درچند بازی گذشته خیبر متضرر شده گواه است که نتوانسیم حقمان رابگیریم.

پس روی کسی حسابی بازنمیکنیم وبا توکل بخدا وهمت بازیکنان وحمایت مسوولین وحمایت تماشاگران عزیزمان درصدد موفقیت دربازیهای آینده هستیم

 وسعی میکنیم که عواملی راکه موجب تخریب خیبر میشوند را مجاب کنیم

 تمام قد برای خیبر دوست داشتنی مردم لرستان احترام بگذارند

مصاحبه:"سیامک کوه گر زاده"

 

انتهای پیام/