سرویس خارجی فرتاک ورزشی؛ فوتبال مرز نمیشناسد این عکس شاهد این منطق میشود.مرد چینی سال هاست دیوانه وار عاشق سبک فوتبالی لمپارد میشود و در تمام این سال ها همه ی لباس های ورزشی او را جمع آوری کرده

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: فرانك لمپارد -