سرویس فوتبال فرتاک ورزشی؛علی کریمی که سابقه حضوردر تیم شالکه را در مقطعی کوتاه در پرونده خود دارد یکی از افتخارات زندگی فوتبالی خود را بازی در کنار رائول میداند.این عکس در زمان تعویض کریمی و رائول گرفته شده است