فرتاک ورزشی/ فوتبال لبریز از استعداد ایران، اگر چه در طول تاریخ خود همواره چهره های نابی را برای معرفی به فوتبال آسیا و ایران در آستین پرورانده است اما در زمینه مدیریت و پرورش مدیران فوتبالی کارآمد به جز برخی چهره های نادر و انگشت شمار کارنامه قابل دفاعی نداشته است .

،

در میانه های فصل گذشته وبا تملک باشگاه راه آهن توسط چهره ای نو ظهور در فوتبال کشور بنام پیمان کیانیان به نظر می رسد فصل جدیدی از مدیریت اصولی و با انگیزه در فوتبال کشور باز شده است .

پیمان کیانیان در حال برنامه ریزی جدید و گسترده ای بر پایه علم نوین جهانی در سطح مدیریت فوتبال باشگاه های خصوصی است که به جرأت می توان اذعان داشت که تا کنون نظیر آن کمتر در بدنه فوتبال کشور دیده شده است .

باشگاه راه آهن یزدان علیرغم سقوط به رقابت های لیگ یک بدون شک از این فرصت بهترین بهره برداری را خواهد داشت  تا با تکیه بر اندیشه های ناب و نوظهور  پیمان کیانیان و مجموعه مدیریتی این باشگاه ،گامی بزرگ برداشته و انقلابی در فوتبال کشور ایجاد کند .

مالک  بی حاشیه و کم توقع راه آهن یزدان این روزها به دور از تمام هیاهوها و جنجال های رسانه ای ،در حال آماده سازی بستر مورنظر  برای پیاده نمودن افکار بزرگش در فوتبال است،در آینده نزدیک  باید منتظراخبار خیره کننده ای از باشگاه راه آهن یزدان بود .باشگاهی که می خواهد پرچمدار حرکت نوین فوتبال ایرانی باشد .

 

شعیب نظری