مربیان استقلال پا به توپ شدند

سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی؛مربیان تیم استقلال تهران پس از برگزاری تمرین صبح پا به توپ شدند و یاد ایام جوانی را زنده کرده کردند

کلمات کلیدی: علیرضا منصوریان -