لباس جدید بازیکنان پرسپولیس شبیه به پیراهن هایی است که در گذشته پوشیده می شد.

سرویس لیگ برتری فرتاک ورزشی،لباس جدید بازیکنان پرسپولیس شبیه به پیراهن هایی است که در گذشته پوشیده می شد. بازیکنان این تیم از پیراهنی چهارخانه قرمز-مشکی با آستین هایی سفید و با شورت ورزشی سفید استفاده می کنند. طرح هایی که در تاریخ پرسپولیس زیاد دیده شد. نگاهی داریم به لباس های قدیمی پرسپولیس که با طرح جدید باشگاه شبیه هستند.

 

پیراهن قدیمی پرسپولیسپیراهن قدیمی پرسپولیس