سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن در اینستاگرامش پستی تند و غیرمنتظره را علیه یحیی گل محمدی منتشر کرد.

 

 

انتهای پیام/