حسن عابدینی به عنوان رئیس کمیته بازاریابی و علیرضا اسدی، محمدرضا ساکت، علی الدینی و نسترن سلیمی به عنوان اعضای کمیته بازاریابی منصوب شدند.

به گزارش فرتاک ورزشی،

 فدراسیون فوتبال انتصابات جدیدی در فدراسیون انجام داد.

*کمیته بازاریابی:

طی حکمی از سوی تاج، حسن عابدینی به عنوان رئیس کمیته بازاریابی و علیرضا اسدی، محمدرضا ساکت، علی الدینی و نسترن سلیمی به عنوان اعضای کمیته بازاریابی منصوب شدند.

*کمیته فنی و توسعه فوتبال:

با حکم رئیس فدراسیون فوتبال، مرتضی محصص به عنوان رئیس این کمیته و محمود یاوری، محمدرضا ساکت،  محمد احسانی،  محمد خبیری، فریدون معینی، محمود شیعی و احمد خداداد به عنوان اعضای کمیته فتی و توسعه فوتبال منصوب شدند.

*کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در حکمی عباس ترابیان را به عنوان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی منصوب کرد.

سید مهدی ابطحی، ناصر صالح، بهرام رضائیان، غلامعلی هنرپیشه، محمدرضا ساکت، مصطفی عمادی ، پریا شهریاری و پروین رمضانی به عنوان اعضای این کمیته از تاج حکم گرفتند.

* کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال

 مهرداد دالانی، پریا شهریاری، نستوه جعفری و مراد حاج جعفری به عنوان اعضای کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال از سوی مهدی تاج منصوب شدند.

پیش از این نیز احمدرضا براتی به عنوان رئیس این کمیته از تاج حکم دریافت کرده بود.

*کمیته انضباطی

طی حکمی از سوی تاج، رضا جاودانی به عنوان عضو کمیته انضباطی منصوب شد.

*کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال

در حکمی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روزبه وثوق احمدی به عنوان رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال منصوب شد.

*کمیته آموزش

با حکم رئیس فدراسیون فوتبال، دکتر لیلا صوفی زاده به عنوان عضو کمیته آموزش فدراسیون منصوب شد.

در قسمتی از  احکام آمده است، امید است با تلاش مستمر شما و دیگر همکاران در راستای مسئولیت کمیته های فوق، شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون فوتبال باشیم.

موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید.

 

انتهای پیام/