تمرین نوبت عصر استقلال با تاخیر شروع شد

سرویس لیگ برتری فرتاک،تمرین نوبت عصر استقلال که قرار بود از ساعت 18:15 دقیقه به وقت محلی کلید بخورد به دلیل باران شدید با چند دقیقه تاخیر شروع شد.

لازم به ذکر است تمرین نوبت عصر استقلال از طراوت خاصی برخوردار بود و آن طور که معلوم است بازیکنان اردوی ایروان را بسیار جدی گرفته اند.

کلمات کلیدی: استقلال - تمرین -