نساجی نیمه اول را با سیستم 4-2-3-1 آغاز کرد، حضور قباخلو در نوک حمله و حضور شجاعیان، اسماعیلی و قاسم نژاد که در هنگام هجوم به خط حمله اضافه می شدند با دوندگی هافبک های نساجی همراه شده بود و اجازه هرگونه عرض اندام را از شاگردان کریمی گرفته بودند.

به گزارش سرویس لیگ یک فرتاک ورزشی، برنامه نساجی در این نیمه سانتر برای قباخلو و ارسال این بازیکن در عمق برای بال های کناری بود و هربار که بازیکنان پشت مهاجم حرکت می کردند در موقعیت گل قرار می گرفتند. در این نیمه شاگردان فکری به خوبی توانستند برنامه های تاکتیکی خود را به حریف دیکته کنند تا عاقبت محمد قاسم نژاد با یک فرار فوق العاده و چند پاسکاری در موقعیت شوت زنی قرار گرفته و دروازه حریف را باز کند.

بازیکنان پس از گل علیرقم دستور کادر فنی کمی عقب نشستند تا کرجی ها فرصت عرض اندام پیدا کنند و در وقت های تلف شده بازی، روی توپ ارسالی از روی نقطه کرنر و اشتباه محرز داور در عدم اعلام خطا روی نعمتی گلر نساجی، توپ به میربزرگی برسد و این بازیکن با یک بغل پا توپ را وارد دروازه کند. نیمه اول با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

در نیمه دوم همه چیز به یک باره تغییر کرد، شاگردان کریمی که نیمه اول را با سیستم 4-2-3-1 در دفاع و 4-3-3 در حمله بازی را شروع کرده بودند با دو تعویض بازی را در اختیار گرفتند. کریمی در این نیمه سیستم دفاعی تیم را به 3-5-2 تغییر داده و میربزرگی را آزاد گذاشته تا به هر جای زمین که  می خواهد سر زده و تیم را رهبری کند که دستور کادر فنی نساجی مبنی بر پرس از زمین حریف توسط بازیکنان رعایت نشده و ناخودآگاه بازیکنان با پاس های رو به عقب تیم را به فاز دفاعی فرو می بردند. تعداد زیاد هافبک های اکسین موجب می شد تا عملا هافبک های نساجی از کار بیافتند و در اواسط نیمه در حالی که میربزرگی پشت محوطه جریمه با یکی از هافبک های نساجی یک به یک شده و به راحتی او را از پیش رو برداشته و با یک ضربه توپ را وارد دروازه نساجی کرد.

فکری که بر خلاف انتظار نتیجه را واگذار کرده بود عباس زاده را به جای قباخلو وارد زمین کرد تا تیم وارد فاز جدیدی از حمله شود. کریمی پس از اینکه نتیجه را به سود خود می دید سیستم بازی را به 4-2-3-1 در دفاع تغییر داد تا تمام روزنه های نفوذ تیم حریف را ببندد. هرچه بیشتر از زمان بازی سپری می شد ضعف بدنی بازیکنان نساجی مشهودتر شده و بازیکنان رو به بازی احساسی آوردند و چند موقعیت گلزنی ایجاد کردند که مهمترین آن موقعیت 100 درصدی عباس زاده بود که با بی دقتی این بازیکن از دست رفت.

در ده دقیقه پایانی باز هم شاگردان کریمی به لاک دفاعی فرو رفته و نساجی با تمام توان بدون توجه به خط دفاعی بر روی دروازه اکسین توپ می ریختند که متاسفانه توپ ها یکی پس از دیگری با بی دقتی مهاجمین به هدر رفت.  تحلیل بدن بازیکنان نساجی درست زمانی که همگان منتظر سوت پایان بازی بودند بالاخره کار دست نساجی داد تا بازیکنان اکسین در یک ضد حمله با مدافعین نساجی سه به دو شوند و روی شوت از پشت محوطه جریمه با برخورد توپ به دست احمدی، مدافع وسط نساجی داور نقطه پنالتی را نشان داده تا سومین گل اکسین به ثمر برسد.

آنچه در این دیدار بیش از پیش جلب توجه می کرد دوندگی بازیکنان نساجی در نیمه اول و تحلیل بدن بازیکنان در نیمه دوم بوده است.

 

انتهای پیام/