به گزارش فرتاک ورزشی،

،امروز پس از گذشت این همه سال می توان و باید پرسید که باشگاه های ما در وجود این هافبک تهاجمی البته مستعد اما بیش از حد پرحاشیه چه چیزی را می یابند که همه مشکلات عظیم جذب وی را برایشان قابل تحمل می سازد و آیا اصولا این منبع دردسر اصلا قابل هضم و تحمل است و اگر هست با کدامین دلگرمی و با کدام نوید و گواه و تعهد و البته خوش اخاقی که آخری به خاطر جنجال های هولناک کرار برای دریافت دستمزدهایش به تاراج رفته است.

 

 ضد ضربه شدن او در قبال همه این اتفاقات سود و بر اثر بی توجهی باشگاه های ما به مساله سازی های او، وی را هر چه پولدارتر و فوتبال ما را هر چه سهل انگارتر کرده است. بله کرار طی این مدت تبدیل به نماد و محصول و نتیجه بزرگ لغزش های رایج در فوتبال ما شده است.

 

انتهای پیام/