مهدی مهدوی کیا پس از دیدن عکس قدیمی اش با ادموند بزیک خاطره جالبی تعریف می کند.

به گزارش فرتاک ورزشی،

 مهدی مهدوی کیا پس از دیدن عکس قدیمی اش با ادموند بزیک خاطره جالبی تعریف می کند. او در این باره می گوید: «آن موقع من ماشین نداشتیم. با بزیک سر تمرین می رفتیم. ادموند می آمد دنبال من در میدان خراسان و با هم می رفتیم گیشا دنبال آقا کریم. از آنجا هم می رفتیم کارگران که زمین تمرینی ما بود.»

45

انتهای پیام/