احضار مهاجم پرسپولیس به کمیته اخلاق به خاطر مدل مویش سوژه طنز محمدرضا میرشاه ولد شده است.

24

انتهای پیام/