مدیرعامل تراکتورسازی گفت: نمی دانستم برهانی دیگر بازیکن استقلال نیست.

به گزارش فرتاک ورزشی؛ مصطفی آجورلو در خاتمه دیدار تیم های تراکتورسازی و پیکان، آرش برهانی را به سمت جلالی برد. آجورلو که تصور می کرد برهانی هنوز هم بازیکن استقلال است، پس از آنکه متوجه شد برهانی دیگر در این تیم حضور ندارد و بازیکن پیکان است گفت اگر می دانستم برهانی در استقلال حضور ندارد روی هوا وی را به تراکتور می آوردم.

 برهانی در سال های ابتدای دهه 80 و زمانی که آجورلو مدیرعامل پاس تهران بود در این تیم بازی می کرد.


منبع: کاپ