بعد از حضور موفقیت آمیز ولز در مسابقات یورو2016، مردم در بازگشت بازیکنان به ولز، با شکوه خاصی از آنان استقبال نمودند.

بیل

کلمات کلیدی: گرت بیل - ولز - رمزی -