روزنامه خبر ورزشی از حرفای بختیار رحمانی و محمد نوری گفت

به گزارش سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی، محمد نوری به خبر ورزشی گفته که خدا را شکر می کند استقلالی نشد.

این روزنامه از تنش در اردوی استقلال در ارمنستان خبر داده و نوشته که شعار پرسپولیسی هلا علیه آبی ها در ایروان مشکل ساز شده است.

این روزنامه افشاگری مجتبی جباری را هم روی جلد برده است.

حرف های بختیار رحمانی با پرسپولیسی هم روی جلد دیده می شود.

منبع:کاپ