روزنامه خبر ورزشی در شماره فردا شنبه 3وم مهرماه با این تیتر بر روی دکه های مطبوعاتی خواهد آمد«به انتخاب خانواده نوروزی؛ رحمتی برنده جایزه 24 ابدی»

خبر

انتهای پیام/