سه دهه پس از ثبت یک عکس،او برای خودش در این فوتبال نامی دست و پا کرده است.

به گزارش فرتاک ورزشی، زمان بی امان می گذرد و گاه و بیگاه آنچه می ماند مرور صحنه هایی است از صندوقچه غبارگرفته ای از تلنبار خاطرات.

خاطرات هر چه دورتر می روند،عزیزتر می شوند.

مثلا وقتی سی سال قبل را ورق بزنی،در دل تاریخ برگ های تازه ای می بینی.

تصویری مه آلود از یک زمین خاکی،مشتی از فرزندان این خاک و چهره هایی امیدوار.

چه کسی می داند امروز اینها کجایند؟

در این عکس،البته یکی از چهره های شاخص امروز فوتبال ما هم دیده می شود.او که امروز با پیراهن سرخ در تیم ملی،هم نامی برای خود دست و پا کرده است آن روزگاران پیراهن آبی را هم برتن کرد و چه کسی می دانست سال ها بعدتر،روزی رکن سرخ های پایتخت می شود.

به تصویر دقت کنید.

او را شناختید؟

یک،دو؛سه....

 

انتهای پیام/