کادر فنی تیم فوتبال استقلال در جریان اردوی ارمنستان پا به توپ شدند.

،

 در تمرین نوبت صبح آبی ها کادر فنی این تیم به همرا ادموند اختر بازیکن سابق این تیم گل کوچک بازی کردند.

 اختر نقش مهمی در تدارک اردوی استقلال در ارمنستان بازی کرده است.

UvdgA2M3aB3e

کلمات کلیدی: استقلال - ادموند اختر -