به نظر می رسد که سنگربان سابق پرسپولیس از سخنانی که بیرانوند بر زبان آورد خوشحال است و به او طعنه زد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

بعد از درگیری علیرضا بیرانوند با هواداران پرسپولیس و سخنانی عجیبی که بعد از بازی برابر ذوب آهن بر زبان آورد سوشا مکانی پست عجیبی را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد.

او برای این پست عکس خود با پیراهن پرسپولیس را گذاشت که این نشان می دهد سخنان او متوجه سرخ پوشان و به احتمال خیلی زیاد دروازبان این تیم است.

در این پست مکانی آمده است:

خری و شتری بدور از آبادی، بطور آزادانه باهم زندگی می کردند. نیمه شبی در حال چریدن علف، حواسشان نبود که ناگهان وارد آبادی انسان ها شدند! شتر چون متوجه خطر گردید رو به خر کرد و گفت: ای خر! خواهش می کنم سکوت اختیار کن تا از معرکه دور شویم و مبادا انسان ها به حضورمان پی ببرند!

خر گفت: اتفاقا درست همین ساعت، عادت نعره سر دادن من است!

شتر التماس کرد امشب نعره کردن را بی خیال گردد، تا مبادا به دست انسانها بیفتند…

خبر گفت: متاسفم دوست عزیز! من عادت دارم همین ساعت نعره کنم و خودت می دنی ترک عادت موجب مرض است و هلاکت جان!!!

پس خر بی محابا نعره های دلخراش بر میداشت!!

از قضا کاروانی که در آن موقع از آن آبادی می گذشت، متوجه حضور آنان گردید و آدمیان هر دورا گرفته و در صف چارپایان بارکش گذاشتند… صبح روز بعد در مسیر راه، آبی عمیق پیش آمد که عبور از آن برای خر میسر نبود.

پس خر را بر شتر نشانیده و شتر را به آب راندند.

چون شتر به عمق آب رسید, شروع به پایکوبی و رقصیدن نمود!!

خر گفت: ای شتر جه میکنی؟

نکن رفیق! وگرنه می افتم و غرق می شوم!!

شتر گفت: خر جان! من عادت دارم در آب برقصم!!

ترک عادت هم موجب مرض و هلاکت است!!

خر بیچاره هرچه التماس کرد، اما شتر وقعی ننهاد…

خر گفت تو چه رفیقی هستی؟!

شتر گفت: چنانکه دیشب نوبت آواز بهنگام خر بود، امروز زمان رقص ناساز اشتر است…

 

انتهای پیام/