گفته می شود در قراردادهای برخی از بازیکنان نفت تهران بند عجیبی قرار دارد که باعث می شود بتوانند در یک صورت آن را یکطرفه فسخ کنند.

به گزارش فرتاک ورزشی،

 برخی از این بازیکنان فقط به خاطر حضور کریمی به نفت آمده اند و به همین دلیل گفته می شود بند جالب توجهی در قرارداد خود قرار داده اند.

ظاهرا در قرارداد این بازیکنان بندی هست مبنی بر اینکه تا زمانی که علی کریمی در تیم نفت حضور دارد این قرارداد معتبر است و در صورتی که او از این تیم به هر دلیلی برود این بازیکنان هم می توانند قراردادشان را یک طرفه فسخ کنند!

 

انتهای پیام/