سرمربیان سرخابی ها برای حضور در لیگ هفدم هر یک بنا بر تشخیص خود خریدهایی را انجام داده اند.

به گزارش فرتاک ورزشی،

،پرســپولیس فهرســت خود را با جمعی از بازیکنان میانســال مانند محسن مسلمان،کمال کامیابی نیا، فرشــاد احمدزاده، محمد انصاری و... تکمیل کــرده. بازیکنانی که 24 تا 28 سال دارند. در پرسپولیس فقط جلال حسینی، حسین ماهینی و محسن ربیع خواه بالای 30 سال دارند و باقی فهرست برانکو را بازیکنان جوان و میانسال از لحاظ فوتبالی تشکیل می دهند.

این بهترین نکته ای اســت کــه برانکو رعایــت می کند، چون می داند پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا چه بازی های سختی پیش رو دارد و چه حریفانی قرار است مقابل ایــن تیم قــرار بگیرند.منصوریــان اما فارغ از تمــام این دغدغه ها تیمش را بســته و فقط و فقط فکر کنار هم قراردادن ستاره در تیمش بوده.وی از بازیکنانی اســتفاده کرده که نمی داند آیا تا پایان فصل می توانند کنارش باشند یا نه.

 

انتهای پیام/