دروازه بان تراکتورسازی،دچار شکستگی از ناحیه گردن نشده است.

،

محمد امین بهرامی،در تمرین روز گذشته تراکتورسازی در برخورد با ادینیو از ناحیه سر و گردن دچار آسیب دیدگی شدید شد.

وی پس از تمرین راهی بیمارستان شد و بعد از عکس برداری و س تی اسکنی که انجام شد مشخص شد هیچ شکستگی اتفاق نیفتاده است.