ترکیب استقلال برابر آرارات مشخص شد

سرمربی استقلال ترجیح داد در بازی دوستانه برابر آرارات ایروان از نفراتی جوان در ترکیب خود استفاده کند.

،

منصوریان ترجیح داد در اولین بازی دوستانه خود در اردوی ارمنستان بازیکنان بزرگی مثل افشین و کاوه رضایی را نیمکت نشین کند و از بازیکنان جوانی مثل برزای، یعقوب کریمی و علی قربانی استفاده کند.

ترکیب استقلال برای بازی دوستانه با آرارات به شرح زیر است:

 مهدی رحمتی، مگویان، میثم مجیدی، رابسون، حیدری، ابراهیمی، مجید حسینی، بختیار رحمانی، یعقوب کریمی، برزای، قربانی