رقابت های روز سوم کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا امروز شنبه در سالن دانشگاه ورزشی شهر تایچونگ کشور چین تایپه، در سه وزن کشتی آزاد و دو وزن کشتی فرنگی به پایان رسید.

نتایج کشتی گیران کشورمان در روزهای اول تا سوم این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

42 کیلوگرم: امید آرامی (طلا)

46 کیلوگرم: محمد مهرابی (طلا)

50 کیلوگرم: محمد حسینوند (طلا)

54 کیلوگرم: رضا مردی (نقره)

58 کیلوگرم: محمدرضا مختاری (طلا)

63 کیلوگرم: علی ناقوسی (حذف شد)

69 کیلوگرم: محمدرضا رستمی (برنز)

76 کیلوگرم: حسین فروزنده (طلا)

 

کشتی آزاد:

54 کیلوگرم: رضا علیجان زاده (به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

58 کیلوگرم: حامد رحیمی (پنجم)

63 کیلوگرم: محمد طالبی (نقره)

69 کیلوگرم: محمد غلامی (پنجم)

76 کیلوگرم: محمدرضا مرادیانی (طلا)

85 کیلوگرم: سید ابوالفضل هاشمی (طلا)

100 کیلوگرم: سید مهدی هاشمی (طلا)