ارشک محبی از کرمانشاه با شکست دادن کامران قاسم پور، مجتبی گلیج و علی موجرلو به مقام اول انتخابی وزن 84 کیلوگرم جوانان ایران دست یافت.

،

در مسابقات کشتی انتخابی جوانان کشور در وزن 84 کیلو گرم، در نهایت ارشک محبی از کرماشناه توانست با غلبه بر کلیه رقبا به مقام اول دست پیدا کند.

 

کش

انتهای پیام/