به گزارش سرویس کشتی فرتاک ورزشی، در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان آسیا (تایوان). در حال حاضر مراسم وزن کشی اوزان 42 ،46 و 50 کیلوگرم فرنگی و همچنین 85 و 100 کیلوگرم آزاد در حال برگزاری ست، گزارش لحظه به لحظه ما را  داشته باشید.